1. Zorg en welzijn
Begroting na wijziging € 77.872.232
Realisatie € 71.338.776
Resultaat € 6.533.456
2. Werk, inkomen en onderwijs
Begroting na wijziging € 43.998.954
Realisatie € 43.658.332
Resultaat € 340.622
3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten
Begroting na wijziging € 15.326.232
Realisatie € 14.294.743
Resultaat € 1.031.489
4. Veiligheid
Begroting na wijziging € 4.849.850
Realisatie € 4.843.812
Resultaat € 6.038
5. Mobiliteit en openbare ruimte
Begroting na wijziging € 16.165.280
Realisatie € 16.063.011
Resultaat € 102.269
6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied
Begroting na wijziging € 1.435.490
Realisatie € 977.264
Resultaat € 458.226
7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Begroting na wijziging € 7.225.437
Realisatie € 7.775.656
Resultaat € -550.218
8. Economie en vrije tijd
Begroting na wijziging € 2.360.308
Realisatie € 2.457.695
Resultaat € -97.387
9. Bestuur, organisatie en dienstverlening
Begroting na wijziging € 22.366.830
Realisatie € 21.452.715
Resultaat € 914.115
10. Financiën en belastingen
Begroting na wijziging € -191.580.346
Realisatie € -192.654.649
Resultaat € 1.074.303