Bijlage WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen.

Tabel: (Gewezen) Topfunctionarissen

Gegevens 2016

M.J.H. van Schaijk

P.H.A. van den Akker

Functie(s)

Gemeentesecretaris

Griffier

Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Individueel WNT-maximum

€ 179.000

€ 179.000

Bezoldiging

Beloning

€ 125.671

€ 99.167

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 332

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.752

€ 12.858

Subtotaal

€ 140.755

€ 122.025

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

Totaal bezoldiging 2016

€ 140.755

€ 122.025

Motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1

1

Bezoldiging 2015

Beloning

€ 117.216

€ 89.612

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 350

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.259

€ 12.940

Totaal bezoldiging 2015

€ 132.825

€ 102.552

Individueel WNT-maximum 2015

€ 179.000

€ 179.000