Bijlage 1: Overzicht subsidies

Naam

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Programma 1. Zorg en welzijn

11.992.347

9.622.328

9.443.906

Beleidsontwikkeling zorg en welzijn

201.723

166.723

198.723

R-1244 Instell Tegen Armoede

201.723

166.723

198.723

Jeugdsportfonds Brabant

30.000

Kledingbank Oss p/a A.F.C. Vermeulen

20.523

St Leergeld Maas en Leijgraaf

50.000

St. prota

9.000

Stg. Ruilwinkel Oss

7.000

Stichting jeugdcultuurfonds Brabant

20.000

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving

62.200

Gezondheidszorg

28.542

28.542

28.542

R-1191 Stichting VPTZ Oss - Maasland

19.933

19.933

19.933

Stichting VPTZ Oss-Maasland

19.933

R-1231 vakantieproject Rode Kruis

8.609

8.609

8.609

Het Nederlandse Rode Kruis afd. Het Maasland

8.609

Jeugd en Opbouwwerk

1.683.257

319.336

275.733

R-1001 Jeugd- en jongerenact

29.612

30.438

26.465

Beheersstichting Wijkcentrum Schadewijk

4.601

Jeugdbeweging Lithoijen/Teeffelen

877

Jeugdvereniging PJOS

1.780

Samenlevingsopbouw Oss N-W

3.630

Soos Madhouse Ravenstein

770

Stg Jeugd- en Jongerenwerk Lith

1.462

Stg Jeugd en Jongerenwerk Oijen

Stichting Jeugdbelangen Megen

6.050

Stichting Jongerensoos The Final Touch

2.803

Stichting Samenlevingsopbouw Rucrea

2.425

Stolp

Tienersoos 't Trepke

275

Werkgroep Activiteiten Ussen

1.792

R-1002 Kindervakantieactiviteiten

23.111

25.736

23.203

Jeugd en Jongeren Berghem

2.532

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

2.532

Jeugdvakantiewerk Herpen

2.532

Jeugdwerk DDDD

2.532

Jeugdwerk Ravenstein

2.532

Kindervakantiewerk Heivlus

2.532

Kindervakantiewerk Oss-Zuid

3.039

Stichting Jeugdbelangen Macharen

2.532

Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen

2.440

R-1003 Plattelandsjongeren ((KPJs)

8.746

8.747

8.745

KPJ Berghem

3.040

KPJ Megen, Haren en Macharen

2.337

KPJ Oss

3.368

R-1005 Wijkstgn Samenlevingsopbouw

69.989

69.988

69.989

Samenlevingsopbouw Oss N-W

11.794

Stichting Samenlevingsopbouw Rucrea

15.707

Stolp

23.091

Wijkstichting Oss Zuid

9.411

Wijkstichting Schadewijk

9.986

R-1022 Scoutinggroepen

57.510

59.078

59.080

Scouting Berghem

11.593

Scouting Geffen

5.510

Scouting Groot Ravenstein

5.556

Scoutinggroep Saal v Zwanenberg

10.560

Scoutinggroep Titus Brandsma

8.983

Stg. Scouting Ussen

9.364

Stichting Dorus Rijkers

7.514

R-1046 NVIH/COC

7.000

7.000

7.000

NVHI COC afd. Noord-Oost Brabant

7.000

R-1063 Sahelp

2.531

2.531

2.531

Stichting Sahelp

2.531

R-1075 Vivaan Straatspeeldag

3.413

3.338

3.750

Stg. ONS welzijn

3.750

R-1083 Projectbudget Jongerenraad

5.755

9.565

2.500

Jongerenraad Oss

2.500

R-1095 Mondiale Bewustwording

-

2.623

-

R-1128 Vivaan Samenlevingsopb c.a.

1.448.567

-

-

R-1143 Jeugdorganisatie Aktie Fix

214

214

214

Aktie-Fix

214

R-1144 Stichting Puntkomma

-

18.845

R-1145 Legaat van Cooth

6.219

6.219

6.219

St. Legaat van Cooth

6.219

R-1199 Mondiale Bewustwording

-

247

247

Werelddiakonaat Paaskerk

247

R-1209 Kinder Aktie Komite Ruwaard

10.053

10.053

10.053

Stichting Kako

10.053

R-1220 lening t Kempke Scout Ravenst

-

4.610

-

R-1224 Eigen budget Jongerenraad

1.000

1.000

1.000

Jongerenraad Oss

1.000

R-1229 Jeugdparticipatie

-

4.329

R-1236 Huurkosten Jongerenraad

8.057

8.294

8.256

beheerstichting zuidergebouw

8.256

R-167 St Dorpsblad Torenklanken

1.481

1.481

1.481

Stichting Dorpsblad Torenklanken

1.481

R-182 ONS welzijn wijkregisseur

-

45.000

45.000

Stg. ONS welzijn

45.000

Jeugdzorg

1.778.019

2.921.097

2.921.097

R-1235 Aanzet Jeugdactiviteiten

1.778.019

-

-

R-178 Subsidie ONS welzijn jeugd

-

2.921.097

2.921.097

Stg. ONS welzijn

2.921.097

Wmo collectieve voorzieningen

7.318.894

6.138.093

5.971.274

R-100 Radar Antidiscriminatie

33.138

33.225

33.225

Radar

33.225

R-1023 EHBO-verenigingen

2.147

2.148

2.147

E.H.B.O. St. Lucia vereniging

539

E.H.B.O. vereniging Geffen

483

E.H.B.O.-vereniging Herpen

539

Ehbo Megen

389

EHBO ver. Steeds Paraat

197

R-1024 Hulpdiensten

471

471

471

Hulpdienst Schadewijk

471

R-1026 Migrantenorganisaties

13.098

36.306

23.390

E.B.O.

1.774

Hacibektas Culturele Vereniging

2.165

Stg Cai Hong

1.434

Stichting Oss Verwelkomt Vluchtelingen

18.017

R-1027 Instellingen Beschermd Wonen

18.930

18.930

18.930

B.W.S De Valkenburcht

467

Beschermd Wonen Stichting De Brink

13.187

Stichting Het Oude Klooster

5.276

R-1028 Ouderenbonden

68.318

70.256

66.654

Alg.Senioren Vereniging Oss Maasland

2.102

Bejaardenvereniging Oijen

2.087

Bond voor Ouderen Lithoijen/Teeffelen

2.117

H. Ouderenbond Sacrament

1.923

K.B.O.afdeling Krinkelhoek Centrum

2.392

Katholieke Bond van Ouderen

3.343

Katholieke Bond van Ouderen Haren

1.842

KBO afd. Macharen

2.080

KBO afdeling Lith

3.003

KBO Ravenstein

5.765

KBO Ussen

2.586

Ouderenbond Don Bosco

2.712

Ouderenbond Gerardus Majella

1.782

Ouderenbond H.Hart Vlashoek

4.082

Ouderenbond Herpen

3.807

Ouderenbond Kortfoort

1.760

Ouderenbond Megen

2.519

Ouderenbond st.Jozef

1.827

Ouderenvereniging Maren-Kessel

2.244

Ouderenvereniging Oss-Zuid

1.923

PCOB Oss

1.953

R.K. Bond voor Ouderen Overlangel, Neerloon en Keent

1.983

Ruwaard Ouderenver.

5.102

Seniorenvereniging De Herfstzon

5.720

R-1047 Telefooncirkels (Rode Kruis)

411

411

411

Rode Kruis Telefooncirkels Oss

411

R-1050 Bureau Slachtofferhulp

17.885

17.885

17.885

Slachtofferhulp Brabant Noord/Zuid-Oost

17.885

R-1064 KBO-kring Oss

1.851

1.851

1.851

KBO Kring Gemeente Oss

1.851

R-1065 Maaslandgilde

3.447

3.447

3.447

Stg Maasland Gilde Oss en omgeving

3.447

R-1066 Seniorenraad (O.S.O.)

7.900

7.900

7.900

Onafhankelijke Seniorenraad Oss

7.900

R-1072 Ypsilon regio Oss

561

561

561

Stichting Ypsilon Oss en Omstreken

561

R-1078 Woontussenvoorzieningen

6.000

6.354

-

R-1097 lokale afdelingen Zonnebloem

2.588

3.923

2.872

De Zonnebloem afd. Ravenstein

1.052

Ziekencomite de schakel

768

Zonnebloem afd. Lith

1.052

R-1109 Stichting Ons Klupke

454

454

454

Stichting Ons Klupke

454

R-1114 Lokale Activiteiten Novadic-K

68.266

68.266

68.266

Novadic-Kentron

68.266

R-1117 Aanzet-Convenantsactiviteiten

1.169.389

-

-

R-1121 RIGOM Regionale Activiteiten

147.348

-

-

R-1122 RIGOM Lokale Activiteiten

936.869

-

-

R-1123 RIGOM Reductieregelingen

43.297

22.534

-

R-1137 Vluchtelingenwerk Oss

182.833

267.557

267.557

St. Vluchtelingenwerk West en Oost Brabant & Bommelerwaard

267.557

R-1151 Aanzet-sociaalraadsliedenwerk

162.020

-

-

R-1195 Annevi

3.003

3.003

3.003

OVD Annevi Stichting

3.003

R-1200 Huurkosten (indirecte subs)

69.977

69.871

72.554

Alg.Senioren Vereniging Oss Maasland

2.475

Bejaardenvereniging Oijen

1.769

Bond voor Ouderen Lithoijen/Teeffelen

585

H. Ouderenbond Sacrament

3.150

K.B.O.afdeling Krinkelhoek Centrum

1.044

Katholieke Bond van Ouderen

854

Katholieke Bond van Ouderen Haren

923

KBO afd. Macharen

495

KBO afdeling Lith

9.666

KBO Ravenstein

5.632

KBO Ussen

4.185

Ouderenbond Don Bosco

4.802

Ouderenbond Gerardus Majella

864

Ouderenbond H.Hart Vlashoek

4.770

Ouderenbond Herpen

2.651

Ouderenbond Kortfoort

2.851

Ouderenbond st.Jozef

2.804

Ouderenvereniging Maren-Kessel

1.166

Ouderenvereniging Oss-Zuid

1.845

PCOB Oss

428

R.K. Bond voor Ouderen Overlangel, Neerloon en Keent

383

Ruwaard Ouderenver.

11.502

Seniorenvereniging De Herfstzon

7.711

R-1213 WMO Wijkhulpdiensten

7.392

23.298

-

R-1214 handwerkgroepen ouderen

633

633

633

Handwerkgroep Berghem

633

R-1215 Bonte Hoef / H.Hart

7.666

7.666

7.666

Bonte Hoef Buurtcentrum

7.666

R-1223 verdeelplan Projecten WMO

12.000

249.302

214.890

Afasie Contactgroep Oss

1.500

GGZ Oost-Brabant

155.010

Hart voor Oss

10.000

Stichting Indigo Brabant

48.380

R-1234 maatschap dienstverlening

4.065.683

81.879

56.621

GGD hart voor brabant

25.258-

GGZ Oost-Brabant

60.000

Novadic-Kentron

9.179

Stg Door en Voor

12.700

R-1243 Blink

117.420

112.000

112.000

Blink Praktische Thuishulp Brabant NoorOost

112.000

R-1249 NAH4US

2.500

2.500

2.500

NAH4US

2.500

R-1251 WMO-raad Oss

72.900

72.900

72.900

Adviesraad Sociaal Domein

72.900

R-1252 BrabantZorg De Ontmoeting

27.753

-

-

R-1255 Vivaan Verstand beperkten

20.441

-

-

R-1258 BrabantZorg Dementieconsulent

24.305

24.305

24.305

R-179 Subsidie ONS welzijn volwassen

-

4.553.073

4.553.073

Stg. ONS welzijn

4.553.073

R-180 Subsidie reg act maatsch. opva

-

75.184

75.184

Stg Door en Voor

75.184

R-181 Subsidies innovatie sociaal do

-

300.000

259.924

412 TV

4.000

Actief Zorg

9.680

BrabantZorg

10.000

Labyrintoss, Grip op je leven

2.646

Samenwerkingsverband Kookmaatjes

20.000

Sport Expertise Centrum

7.855

Sterk in Werk

38.720

Stg Door en Voor

4.225

Stg. Gemeenschapshuis Haren

4.878

Stg. Natuurlijk Bewegen Megen Haren Macharen

5.972

Stg. ONS welzijn

48.450

Stichting BerghsLeven

13.500

Stichting Samen Beter Thuis

13.700

Verloskundigen Ridderhof

72.298

WereldVrouwen Oss

4.000

R-184 Subsidie Indigo Dementie

-

-

Wmo/AWBZ

981.912

48.537

48.537

R-176 Subsidie Stichting MEE

981.912

48.537

48.537

Mee Noordoost Brabant

48.537

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

462.527

88.978

88.978

Beleidsontwikkeling Onderwijs

4.000

4.000

4.000

R-165 VVE Ravengaarde

4.000

4.000

4.000

Ravengaarde VVE de

4.000

R-183 Sportbedrijf Talentencampus

-

-

Volwasseneneducatie

87.838

84.978

84.978

R-1127 Volksuniversiteit

87.838

84.978

84.978

Volksuniversiteit Oss en Omstreken

84.978

Voorschoolse educatie

370.689

-

-

R-1149 Vivaan-opvoedingsonderst

370.689

-

-

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

7.479.780

7.797.229

7.819.411

Beleidsontwikkeling Kunst en cultuur

-

-

R-160 subsidiebeheer prog03

-

-

Bibliotheek

1.654.279

1.877.682

1.877.682

R-1124 Openbare Bibliotheek Oss

1.654.279

1.877.682

1.877.682

St. Bibliotheek Oss

1.877.682

Cultuur

2.863.302

2.870.260

2.920.258

R-1007 Gilden en Schutterijen

1.083

975

974

Gilde van St. Jan

173

Lambertusgilde St. Huisseling

173

Sebastiaan Gilde St.

173

Sint Barbara Gilde

173

Sint-Jorisgilde

282

R-1009 Heemkundeverenigingen

23.130

25.332

25.331

Heemkundekring Land van Ravenstein

2.373

Heemkundekring Maasdorpen

2.373

Heemkundekring Megen-Haren-Macharen

5.222

Heemkundevereniging Bergchs

8.070

Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

4.920

St. De Werkende Mens

2.373

R-1025 Sublokale Omroepen

22.605

22.605

22.605

Magus TV

7.535

Stichting Lokale Omroep Ravenstein / Omroep Walraven

7.535

Wilberthof TV Berghem

7.535

R-1033 Orgelkring FC Smits

806

806

806

Orgelkring FC Smits

806

R-1034 Parochie MOO aanlichten kerk

130

130

130

Kerkbestuur Parochie H.Willibrordus

130

R-1054 Omroep Maasland

347.424

349.924

349.924

stg Omroep Maasland

349.924

R-1082 Fantastival

37.260

37.260

37.260

Muzelinck

37.260

R-1125 Theater De Lievekamp

1.070.312

1.097.969

1.097.969

Theater De Lievekamp

1.097.969

R-1126 Muzelinck

987.527

998.806

998.806

Muzelinck

998.806

R-1192 Museum voor Vlakglas

46.887

6.887

6.887

Museum voor vlakglas- en emaillekunst

6.887

R-1196 Ravenst Molen Huren en Onderh

25.000

25.000

25.000

Stichting de Ravensteinse Molen

17.860

Stichting Lokale Omroep Ravenstein / Omroep Walraven

7.140

R-1217 Werkgroep Woord

5.789

5.789

5.789

Werkgroep Woord

5.789

R-1254 Winterland

-

-

50.000

Winterland Oss

50.000

R-168 Verenigingen Molenaars

7.729

7.729

7.729

Molenvereniging de Vlijt

1.546

Stichting Vrienden van Molen de Zeldenrust

1.546

Vereniging Osse Molens

4.637

R-172 Subsidie Groene Engel

287.620

291.048

291.048

Stichting Cultuurpodium Groene Engel

291.048

Kunst

249.981

261.029

255.717

R-1008 Harmonieën en Fanfares

99.546

101.845

101.840

Concordia Muziekvereniging

9.329

Dedico Drumband Demen

2.142

Drumfanfare DIOS

9.583

Fanfare Jong Leven

7.840

Harmonie Oefening Baart Kunst

11.107

Hartog Muziekvereniging

11.361

Hubertus St. Muziekvereniging

7.805

KVA Harmonie

13.901

Muziekvereniging Fanfare St Lambertus

7.078

Muziekvereniging Willen is Kunnen

12.873

Per Ardua Ad Astra Harmonie

8.821

R-1012 Opera en Operetteveren

18.276

18.276

18.276

Het Maaslands Operette/Musical Gezelsch

9.138

Operavereniging Oss

9.138

R-1014 Toneelgezelschappen

33.588

38.124

34.059

Anadolu

2.031

De Verenigde Spelers

3.047

Geffes Volk

1.561

Speelgroep Hoessenbosch

4.063

Spons Jeugdtheater

2.031

Theatergroep Dankzij de Dijken

2.031

Toneelver. EMM Lithoijen

2.031

Toneelver. Tussen de Schuifdeuren

2.031

Toneelver.De Megense Comedie

2.031

Toneelvereniging Amicitia

2.031

Toneelvereniging De Gheselle van den Spele

2.031

Toneelvereniging de Vlonder

2.031

Toneelvereniging Internos

3.047

Vlamke 't Toneelvereniging

2.031

Volksdansgroep Turopolski

2.031

R-1016 Zelfstandige Zangkoren

12.076

12.074

12.078

Mix of Music Ravenstein

2.503

Muchoss

1.135

Popkoor d'Accord

1.908

Popkoor Forte Vicante

718

Vocaal Ensemble Oss

1.700

Vocal Group Crescens

2.176

Zangkoor Eigenwijs

1.938

R-1036 Rollend creatief (Megen)

1.485

1.485

1.485

't Rollend Creatief

1.485

R-1053 Programmaraad t Slotje

1.018

1.018

1.018

Programmaraad 't Slotje Herpen

1.018

R-1088 Stimulering Kleine Veren

17.925

18.099

18.335

Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

1.250

Rockronde Oss

1.600

Ruitersportvereniging De Combinatie

2.250

Speelgroep Hoessenbosch

485

Stg. Hart voor Live Muziek

750

Stichting Carnaval Knollenrijk Berghem

5.000

Stichting Carnavalsviering Oss

7.000

R-1089 Brabant Wonen Cup

-

1.361

R-1102 Popkollektief regio Oss

16.086

16.278

16.278

Popkollektief Regio Oss Stichting

16.278

R-1138 OKVO

30.830

31.197

31.197

Stichting OKVO

31.197

R-1166 Genootschap Beeldende kunst

2.196

2.196

2.196

Genootschap voor Beeldende Kunst

2.196

R-1206 Big Bands en Muziekkappellen

9.037

9.600

9.037

Big Band Oss

2.259

Blaaskapel Osse Notenkrakers

565

Blaasorkest DA CA'PO

565

Maasland Senioren Orkest

565

Stadskapel De Keienbloazers

2.259

Stg. Big Band Ravenstein

2.259

Stichting Barokorkest Megen

565

R-1207 Regionaal Symfonieorkest

3.027

3.027

3.027

Regionaal Symfonie Orkest

3.027

R-1219 Interculturele activiteiten

2.500

4.058

4.500

Koor Mengelmoes

2.000

Werkgroep Internationale Vrouwendag

2.500

R-1232 Stichting Reanimatie Oss

2.391

2.391

2.391

Reanimatie Anna Regio Oss stg.

2.391

Overige voorzieningen

216.883

219.468

219.468

R-1135 Dierenopvang Maasland

216.883

219.468

219.468

Dierenopvang Maasland stg.

219.468

Sociaal-cultureel werk

304.159

187.354

178.083

R-1018 Vrouwenorganisaties

7.304

7.303

7.303

Passage afd. Oss

1.684

Protestantse Vrouwenvereniging Ravenstein

475

Vrouwen van Nu afd Herpen, Overlangel, Keent

1.629

Vrouwen van NU Berghem

3.515

R-1157 Vivaan Vrijwilligerssteunpunt

135.393

-

-

R-1160 Acropolis Personeel

28.984

28.984

28.984

Stg. Gemeenschapshuis Acropolis

28.984

R-1161 Stichting Wijkcentrum Ruwaard

56.694

57.771

57.771

Iemhof Wijkcentrum

57.771

R-1165 Cursussen Vrouwenorganisaties

-

2.478

250

Werkgroep Vrouwendagviering Ravenstein

250

R-1176 Wijkcentrum Ruwaard-kap.last

36.796

36.796

36.796

Iemhof Wijkcentrum

36.796

R-1256 Sichting Rechtswinkel Oss

9.000

9.000

9.000

Rechtswinkel Oss

9.000

R-127 Acropolis Huur

4.687

4.716

4.716

Stg. Gemeenschapshuis Acropolis

4.716

R-170 Subsidies Beheerstichtingen

25.301

40.306

33.263

Beheersstichting Wijkcentrum Schadewijk

10.078

Stg. Gemeenschapshuis Oijen

15.005

Stichting tot beheer van het huis van ontmoeting en sport Onder dn Plag

8.180

Sport

1.676.733

1.655.244

1.642.011

R-1030 Jeugdleden Sportverenigingen

76.418

79.261

68.455

Arethusa O.Z.P.C.

2.199

AROSS

200

AV Oss '78

963

B.C. Level

173

Badmintonclub Oss

754

Badmintonver. Lith

254

Basketbalvereniging OBC

845

Cadans Ruitervereniging

64

Cardinals Baseball en Softball Club

454

de Maaskant Watersportvereniging

200

De Tennisvereniging Witte Raven

264

Dot Korfbalvereniging

1.000

FC Schadewijk

100

Fietscrossclub Oss

427

Garde- en Showdansclub Beatyes

445

Gymnastiekvereniging Geffen

813

Helios Tennisvereniging

463

Herpen Tafeltennisvereniging

209

Herpinia Voetbalvereniging

1.172

Judovereniging Kaihatsu Oss

236

LTC De Brug

91

LTC de Rackets

745

Maaslandse Kanovereniging

273

MHC Oss

7.424

MOSA '14

1.218

O.S.V. Osse Schaakvereniging

154

Oss 20 sportvereniging

6.470

Ovoco Volleybalvereniging

881

Paardensportver. De Maaslanders

127

Paardensportvereniging Pluvinel

91

Ponyclub de Robbers

164

R.K.S.V. Margriet

5.425

Ravenstein Voetbalvereniging

1.490

Reddingsbrigade Oss

1.727

Return Tafeltennisvereniging

109

Rijvereniging De Maasruiters

318

RKSV Cito

672

RKSV Ulysses

872

Ruitersportvereniging De Combinatie

173

Ruitersportvereniging De Zilverhoef

295

SCOSS (Schaatsclub Oss eo)

491

Secretariaat Gesposs

2.581

Skiclub Alpineworld

327

Sportvereniging S.D.D.L.

1.000

Stg Speciale Dansschool Bolero

1.817

SV Maaskantse Boys

809

SV Ruwaard

1.154

svTOP

3.380

Taekwondo Taekyon Berghem

409

Tafeltennis OTTC

45

Tennisver. de Velmer

382

Tennisvereniging De Vlijmd

366

Toz

909

Turnoss

3.571

Turnvereniging Sportief

2.108

Voetbalvereniging Nooit Gedacht

2.482

Voetbalvereniging O.K.S.V.

291

Voetbalvereniging SBV Haren

618

VOGG de Sportclub

2.408

Voreo Volleybalclub

309

VV NLC 03

1.936

Watervrienden Oss

627

Yoshi Judoclub

227

Yu Sin-Kwan

254

R-1085 Stratenlopen c.a.

2.652

2.652

2.652

Bergse Wiellerronde d'n Stg

2.150

Comite Tribune-loop

502

R-1090 sportstimulering ca

4.800

6.222

3.795

R.K.S.V. Margriet

922

Reddingsbrigade Oss

1.000

Secretariaat Gesposs

873

Trioss

1.000

R-1136 Golfbad Exploitatie BV

1.590.950

1.565.196

1.565.196

Golfbad exploitatie B.V.

1.565.196

R-1183 Top Oss Cup

1.913

1.913

1.913

Stichting Top Oss Cup

1.913

Sportstimulering

514.443

726.192

726.192

R-1257 Sport Experise Centrum

514.443

726.192

726.192

Sport Expertise Centrum

726.192

Programma 4. Veiligheid

36.643

36.673

36.673

Integrale veiligheid

36.643

36.673

11.673

R-1153 Juvans Huiselijk geweld

11.643

11.673

11.673

Stichting Juvans

11.673

R-169 Integrale veiligheid

25.000

25.000

-

Veiligheidsregio

-

-

25.000

R-169 Integrale veiligheid

-

-

25.000

Gemeente Tilburg

25.000

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte

4.109

5.336

5.336

Verkeer

4.109

5.336

5.336

R-1029 Buurtbusverenigingen

4.109

5.336

5.336

Buurtbus Oijen - Megen

1.437

Buurtbusvereniging lijn 262 Maasdorpen

1.239

Buurtbusvereniging Schaijk

1.330

Groot Ravenstein Buurtbusvereniging

1.330

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur

65.000

29.740

29.740

Projecten milieu en buitengebied

65.000

29.740

29.740

R-135 Stg Landschapsbeheer Oss

65.000

29.740

29.740

St. Landschapsbeheer Oss

29.740

Programma 8. Economie en vrije tijd

552.981

547.848

490.389

Evenementen en stadspromotie

242.805

220.094

162.634

R-1019 Carnavalsverenigingen

2.961

3.287

2.961

C.V. de Knorrepotten

329

Carnaval Herpen Stichting

329

Carnaval Ravenstein Stichting

329

Carnavalsver. de Doordouwers

329

Carnavalsver. de Kleidonkers

329

Carnavalsver. De Nachtgravers Overlangel

329

Carnavalsver.De Keiendonkers

329

Carnavalsvereniging De Bokkenrijders

329

Carnavalsvereniging De Kiepenrijers

329

R-1020 Oranjecomitees

5.784

5.688

4.951

D.D.D.D.N. Oranjecomite

209

Evenementen Stichting Geffen

1.155

Huisseling Oranjecomite

60

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

135

Oranje-Comite Berghem

1.794

Oranjecomite Lithoijen en Teeffelen

208

Oranjecomite Maren Kessel/'t Wild

246

Ravenstein Oranjecomite

590

Stichting Koningdag Lith

554

R-1021 St.Nicolaascomitees

2.543

2.758

2.357

Evenementen Stichting Geffen

429

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

102

Jeugdwerk DDDD

158

Ouderver. Basisschool De Linde

98

Ouderver. Lambertusschool Haren

99

Oudervereniging Lithoyen Teeffelen

157

Sinterklaascomite Huisseling

93

St Nicolaascomite

221

St Nicolaascomite Lith

418

St Nicolaascomite Maren-Kessel

185

St Nikolaascomite Ravenstein

397

St. Nikolaascomm. Herpen/Koolwijk

R-1037 Herpen in woord en beeld

327

327

327

Woord en Beeld Stichting

327

R-1038 Stichting Kiossk

7.771

7.771

7.771

Stg. Vrienden van de Kiossk

7.771

R-1039 Stichting Oss Cultureel

11.597

11.597

11.597

Stichting vrienden Oss Cultureel

11.597

R-1040 Ravenstein bij Kaarslicht

6.023

-

-

R-1041 Werkgroep Cultuur

2.913

2.913

2.913

St Werkgroep Cultuur Ravenstein

2.913

R-1079 Geschiedschrijving Oss

1.000

920

3.000

Frans Heeren Ontwerpbureau

500

Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

500

St.Historische collectie Ziekenhuis Bernhoven

500

Stg Everardus Wittebroeders

500

Stichting vestingwerken Ravenstein

500

Stichting Volledig Incorrect/Berge dur ut lint

500

R-1080 Koninginnedag Basisscholen

641

2.152

1.176

Basisschool De Korenaer

569

Ouderraad de Teugelaar

356

Ouderraad OBS de Kleine Wereld

251

R-1096 Eenmalige Evenementen

78.570

84.647

77.545

Global POWWOW

30.000

Kunst aan de Maaskant Stg.

2.000

Mozaïekfestival Oss

2.500

Organisatoren van het vierde beeld

1.500

St. Muziektheater Maasmeandering

5.000

Stg Centrummanagement Oss

16.624

Stg Sportevenementen Oss

4.810

Stichting Ambachtelijk Oss

4.111

Stichting Feesten St. Barbara

1.500

Stichting Muze Misse

5.000

Stichting Popwaarts

1.500

Stichting vrienden Oss Cultureel

2.500

Summer Vocals

500

R-1111 Stg-en Carnavalsvieringen

12.954

13.314

13.315

Carnavalsstichting Rottenrijk

1.348

CS de Veldhazen

1.710

Stichting Carnaval Knollenrijk Berghem

3.419

Stichting Carnavalsviering Oss

6.838

R-1112 Imkerverenigingen

324

323

324

Bijenhoudersver. St. Ambrosius

162

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

162

R-1178 Het vierde beeld

3.647

3.647

3.647

Organisatoren van het vierde beeld

3.647

R-1254 Winterland

75.000

50.000

-

R-166 St Boerenbruidsparen

250

250

250

Stichting boerenbruidsparen

250

R-173 Subsidie Maasdijk Marathon

15.500

15.500

15.500

Stg Sportevenementen Oss

15.500

R-174 Subsidie Kunst aan de Maas

15.000

15.000

15.000

Stg. de Maasmeanders

15.000

Recreatie en toerisme

310.176

327.754

327.755

R-1061 Stichting Landschapsbeheer

5.461

5.461

5.461

St. Landschapsbeheer Oss

5.461

R-1062 IVN

5.510

5.510

5.510

I.V.N. Oss

5.510

R-1067 De Beestenbergh

10.972

10.972

10.972

Kinderboerderij Berghem

10.972

R-1068 Speeltuin Elckerlyc

52.931

53.931

53.931

st Speeltuin

53.931

R-1133 Regio-VVV

89.731

90.800

90.800

Regio VVV Meierij & N-O Brabant

90.800

R-1134 Bezoekerscentrum Slabroek

101.576

102.786

102.786

St. Natuurcentrum De Maashorst

102.786

R-1198 ToerismeOss.nl

13.695

13.695

13.695

St. Bibliotheek Oss

13.695

R-1250 lokale recreatie en toerisme

14.300

28.599

28.600

St. Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein

14.300

Toeristisch Informatiecentrum Megen Op de Kaart

14.300

R-1261 Maasmeanders

16.000

16.000

16.000

Stg. de Maasmeanders

16.000

Eindtotaal

20.593.386

18.128.132

17.914.432