Kracht van de samenleving

Wat willen we bereiken?

We bevorderen een sterke en leefbare samenleving in een nieuwe rolverdeling. Oss, we maken het samen, voor elkaar. We zijn een gemeente die de kracht van mensen en hun netwerken centraal stelt, hun professionaliteit en expertise erkent en waardeert. We zijn een gemeente die deze krachten in de samenleving herkent, zijn gang laat gaan, viert, ondersteunt, mobiliseert, versterkt, verbindt en zo nodig afdwingt.
We zijn een gemeente die maatschappelijk effect en zelforganisatie voorop stelt. We helpen mensen actief waar deze oriëntatie of dit vermogen tekort schiet. Uitval en uitsluiting zijn onderwerpen waar we als gemeente bij betrokken blijven.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Inwoners en initiatiefnemers ervaren een meedenkende overheid, meer invloed, meer betrokkenheid en meer eigenaarschap
2. Sterke wijk- en dorpsraden en sterke wijken en dorpen

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Inwoners en initiatiefnemers ervaren een meedenkende overheid, meer invloed, meer betrokkenheid en meer eigenaarschap
2. Sterke wijk- en dorpsraden en sterke wijken en dorpen
Activiteitenoverzicht

Thema-informatie

Indicatoren