(Regionale) samenwerking en netwerken

Wat willen we bereiken?

We zien Oss als een zelfbewuste centrumgemeente, die bestaat uit een middelgrote stad en een groot buitengebied. We hebben niet de pasklare antwoorden op een verander(en)de samenleving. We hebben het lef om het anders te doen. Daarnaast zoeken we naar oplossingen die echt werken en pakken we niet alles tegelijk aan. We maken keuzes en leren van het proces.
We willen in de regionale samenwerking een duidelijke positie en strategie bepalen en uitdragen. We zetten in op meer focus in samenwerking, een goed doordachte strategie en passen deze aan als de ontwikkelingen dit vragen. Dat helpt bij het prioriteren, maakt ons doelgericht en biedt meer kans op goede resultaten. De focus verschilt per domein of programma.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
1. Een duidelijke positionering, focus en strategie in (regionale) samenwerking
2. Meer resultaten uit samenwerking
3. Inbreng en sturing van de gemeenteraad in (regionale) samenwerking voortzetten
4. Actieve internationale samenwerking

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Een duidelijke positionering, focus en strategie in (regionale) samenwerking
2. Meer resultaten uit samenwerking
3. Inbreng en sturing van de gemeenteraad in (regionale) samenwerking voortzetten
4. Actieve internationale samenwerking

Thema-informatie

Indicatoren