Cijfers per programma

In de volgende tabel zijn de cijfers per programma opgenomen. De verschillen worden hier niet toegelicht. Toelichtingen op de verschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag. Bij de programma’s is daarvoor steeds de volgende w-vraag beantwoord: Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2016 primitief

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Verschil

Voordeel/ Nadeel

1. Zorg en welzijn

Lasten

77.918

82.059

75.818

-6.240

V

Baten

-3.000

-3.317

-3.745

-428

V

Saldo

74.917

78.741

72.073

-6.668

V

2. Werk, inkomen en onderwijs

Lasten

63.998

68.555

68.465

-90

V

Baten

-19.702

-24.075

-24.527

-452

V

Saldo

44.297

44.480

43.938

-542

V

3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Lasten

17.139

18.355

17.360

-995

V

Baten

-2.306

-2.360

-2.719

-359

V

Saldo

14.833

15.996

14.641

-1.354

V

4. Veiligheid

Lasten

5.321

5.433

5.448

16

N

Baten

-343

-473

-494

-22

V

Saldo

4.978

4.960

4.954

-6

V

5. Mobiliteit en openbare ruimte

Lasten

31.976

35.921

28.782

-7.139

V

Baten

-12.637

-12.603

-13.653

-1.050

V

Saldo

19.339

23.319

15.130

-8.189

V

6. Duurzaamheid, milieu en natuur

Lasten

14.530

15.763

15.866

103

N

Baten

-12.820

-13.388

-15.007

-1.619

V

Saldo

1.710

2.375

859

-1.515

V

7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Lasten

11.602

17.050

17.827

778

N

Baten

-4.724

-10.764

-11.730

-966

V

Saldo

6.878

6.286

6.097

-188

V

8. Economie en vrije tijd

Lasten

6.578

28.229

30.072

1.843

N

Baten

-4.030

-24.522

-18.817

5.705

N

Saldo

2.548

3.707

11.255

7.548

N

9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Lasten

80.738

31.917

31.922

6

N

Baten

-60.106

-6.544

-7.653

-1.109

V

Saldo

20.633

25.373

24.270

-1.103

V

10. Financiën en belastingen

Lasten

16.833

15.664

13.361

-2.303

V

Baten

-198.049

-204.022

-203.245

777

N

Saldo

-181.216

-188.359

-189.884

-1.525

V

Totaal alle programma's

Lasten

326.633

318.945

304.923

-14.022

V

Baten

-317.716

-302.068

-301.591

477

N

Saldo

8.917

16.877

3.332

-13.544

V

Stortingen reserves

4.741

10.260

13.890

3.630

N

Onttrekkingen reserves

-13.892

-27.117

-27.015

101

N

Totaal mutaties reserves

-9.151

-16.857

-13.125

3.731

N

Resultaat

-234

20

-9.793

-9.813

V